Analytics שיפור קמפיין הפייסבוק שלכם באמצעות גוגל

טיפ זה מיועד למנהלי שיווק שקצת יותר מעורבים בקמפיינים שלהם.

כשמנהלים קמפיין פרסום בפייסבוק, שמכוון ליצירת לידים בדף נחיתה חיצוני,
אנו מסתכלים על תוצאות הקמפיין ורוצים לראות כמה כסף השקענו וכמה לידים קיבלנו.

כשרוצים להתחיל ולשפר את ביצועי הקמפיין, באמצעות A/B test ושיפור דף הנחיתה,
אנו מסתכלים על התוצאות הבאות: כמה הקלקות היו על המודעות וכמה לידים קיבלנו מאותן הקלקות;
מה שנקרא "יחס המרה".

בניגוד לקמפיינים בגוגל Adwords, ראינו שיש פער משמעותי בין הדיווח שנותן פייסבוק
על כמות ההקלקות במודעה, לבין כמות הנחיתות בפועל בדפי הנחיתה. את הנתון של הנחיתות

אנו רואים באמצעות גוגל Analytics.

אם אתם יודעים פחות או יותר מהם יחסי ההמרה הטובים שלכם מקמפיינים קודמים, למרות שהם
משתנים בין מקור למקור (גוגל, פייסבוק, רכש מדיה נקודתי), יהיה נכון להשוות אותם ליחס ההמרה
שמתרחש כעת בקמפיין הפייסבוק שלכם מתוך תוצאות ה – Analytics, ולא מתוך תוצאות הדיווח
של Facebook ads
. במידה ואתם מזהים פער, תוכלו להתחיל לשפר את דף הנחיתה.

בהצלחה!
איתי