כיצד לכתוב "סיפור-לקוח" שאכן יגשים את מטרתו התדמיתית.

במדריך קצר זה אסביר לכם בקווים כלליים, כיצד לכתוב "סיפור-לקוח" שאכן יגשים את מטרתו התדמיתית.

שלב 1 – מי הלקוח
התחילו את הסיפור בתיאור קצר של מיהו הלקוח המדובר, לצד תיאור החברה, מוצריה ו/או שירותיה.

שלב 2 – מהי הסיטואציה
כאן נדגיש את הבעיה אותה הלקוח שלנו מעוניין לפתור: מול איזו סיטואציה עומד הלקוח, אילו ניסיונות
קודמים היו לפתרון הבעיה (כולל ניסיונות שכשלו) ועוד. פרטו כמה שאפשר מבלי לחשוף מידע רגיש.

שלב 3 – מדוע דווקא אתם
כאן נתאר מדוע הלקוח פנה דווקא אליכם, לעומת מתחרים שלכם באותה נישה. עלינו לשמור על נימה
אובייקטיבית ככל האפשר, ולא לחלק לעצמנו מחמאות יתר על המידה. התבססו על שיקולי הלקוח כפי
שהוצגו בפניכם, כדי ליצור תיאור אמין.

שלב 4 – איזה פתרון הוצע
מה הצעתם ללקוח שסייע לו להשיג את המטרות שהציב לעצמו, ו/או לחילופין כדי לפתור את הבעיה
שניצבה מולו. כאן נתאר את המוצר או השירות, וכן את שיקוליכם בבחירת פתרון זה ויישומו בשטח.

שלב 5 – התוצאה הסופית
מה קרה בפועל בעת יישום הפתרון וכן לאחריו, כולל מידע נלווה: גידול במכירות, מוצר ששיפר את
ביצועיו בהשוואה לתקופה אחרת, וכל נתון אחר המעיד על השגת יעדי הלקוח.

שלב 6 – שביעות רצון הלקוח
סיפור-לקוח טוב מסתיים גם בציטטה מהלקוח בעצמו, המעיד על טיב הפתרון שקיבל מכם,
מהם ההבדלים של לפני ואחרי ועוד.

לאחר מכן תדאגו להפיץ את הסיפור בכל דרך אפשרית, לקהלי מטרה פוטנציאלים ולחבריהם.
 

בהצלחה!
איתי